Amanda.

We breathe together, move together and transform the world.

The tiny piece of land and water on which we are allowed to move, lays a foundation for human life, for the soul and for the spirit. This astonishes me. The person we are, the choices we make, encounters that occur and the life we live. The soul that we feel within us, that guides us and wants to be united and the spirit that fills our head with thoughts.

In the silence of the moment we become one.

Amanda van der Lugt (1999) graduated cum laude from the Maastricht Academy of Art (Fine Art & Design in Education), the Netherlands, in 2021.

Amanda.

We ademen gelijk, bewegen samen en transformeren de wereld.

Het minuscule stukje grond en water waar wij ons op mogen voortbewegen, legt een basis voor het leven van de mens, voor de ziel en voor de geest. Hetgeen waar ik mij over verwonder. De mens die wij zijn, de keuzes die wij maken, ontmoetingen die zich voordoen en het leven dat wij leven. De ziel die wij in ons voelen, die ons begeleidt en verenigd wil worden en de geest die ons hoofd vult met gedachtes.

In de stilte van het moment worden wij één.

Amanda van der Lugt (1999) is in 2021 cum laude afgestudeerd aan de opleiding Fine Art & Design in Education aan de Kunstacademie Maastricht, Nederland.